חוויות טיפול משולבות

חווית סבון 50 * 3 דקות

חווית קיסריה 70 * 3 דקות

חווית טיפוח 50 * 3 דקות

חווית הרמוניה 50 * 3 דקות